Månad: juli 2019

Arbetsdag den 24/8 Vi planerar en arbetsdag vid Fjärdenstugan för att flytta ut skorstensröret och montera hängrännan som kvarstår sen tidigare. Vi kommer även att fortsätta  röja sly och ta bort ruttna träd samt måla om stugan. Vi kommer att …

Arbetsdag lördagen den 24/8 Läs mer »