Styrelsemedlemmar innevarande år

Styrelseledamöter Namn Telefon @ Post
Ordförande Esa Palmu 0707951435 esa.palmu@billerudkorsnas.com
Vice ordförande Lars-Erik Färdigh 0702923591 larsa.fardigh@gmail.com
Sekreterare Pär Magnusson 0707311228 par.magnusson@billerudkorsnas.com
Vice sekreterare Mattias Edberg 0706312944 mattiasedberg@hotmail.com
Kassör Håkan Ricknell 0707951535 hakan.ricknell@billerudkorsnas.com
Styrelsesuppleanter      
August Östgård 0702429483 ostgard41@mail.com
Håkan Andersson 0703507399 hakan.andersson@billerudkorsnas.com
Kent Eriksson 0707951566 kent.t.eriksson@billerudkorsnas.com
  Göran Ödgren 0701300275 godgren3@hotmail.com
Stugfogdar Långsjön Stora torpet      
Hans Widh 0706314774 hans.widh@hotmail.se
Lars-Erik Färdigh 0702923591 larsa.fardigh@gmail.com
Stugfogde Långsjön Lilla torpet
August Östgård 0702429483 ostgard41@mail.com
Stugfogde Långsjön Långsjötorp
Håkan Andersson 0703507399 hakan.andersson@billerudkorsnas.com
  Johan Norrström  07025265829  ij.norrstrom@hotmail.com
  Kent o Tina Wahlström  0705838963  kent.wahlstrom@swedpaper.com
Stugfogdar Fjärden      
Esa Palmu 0707951435 esa.palmu@billerudkorsnas.com
Arne Palmertz 0707951425 arne.palmertz@billerudkorsnas.com
Stugfogde gemensamt
  Mattias Edberg 0706312944 mattiasedberg@hotmail.com
Båtfogdar      
Pär Magnusson 0707311228 par.magnusson@billerudkorsnas.com
Kent Eriksson 0707951566 kent.t.eriksson@billerudkorsnas.com
Johan Norrström 07025265829 ij.norrstrom@hotmail.com
  Göran Ödgren 0701300275 godgren3@hotmail.com
Tävlingskommitté      
Pär Magnusson 0707311228 par.magnusson@billerudkorsnas.com
Göran Ödgren 0701300275 godgren3@hotmail.com
Kent Eriksson 0707951566 kent.t.eriksson@billerudkorsnas.com
Internetansvarig
Peter Söder 0703531894 peter.soeder@mail.com