Styrelsen innevarande år

Styrelseledamöter Namn (skift) Telefon @ Post
Ordförande Esa Palmu 0707951435 esa.palmu@billerudkorsnas.com
Vice ordförande Lars-Erik Färdigh 026168718/0702923591 larsa.fardigh@gavlenet.se
Sekreterare Pär Magnusson 026195612/0707311228 par.magnusson@billerudkorsnas.com
Vice sekreterare Björn Johansson 0707951918 bjorn.i.johansson@billerudkorsnas.com
Kassör Kent Eriksson 026193020/0707951566 kent.t.eriksson@billerudkorsnas.com
Styrelsesuppleanter      
  August Östgård 02679887/0702429483 agge10@telia.com
  Håkan Andersson (E) 0703507399 hakan.andersson@billerudkorsnas.com
  Arne Palmertz 02637128/0707951425 arne.palmertz@billerudkorsnas.com
  Göran Ödgren 0701300275 godgren3@hotmail.com
Stugfogdar Långsjön Stora torpet      
  Hans Widh 026193148/0706314774 hans.widh@hotmail.se
  Lars-Erik Färdigh 026168718/702923591 larsa.fardigh@gavlenet.se
Stugfogde Långsjön Lilla torpet      
  August Östgård 02679887/0702429483 agge10@telia.com
Stugfogde Långsjön Långsjötorp      
  Håkan Andersson 0703507399 hakan.andersson@billerudkorsnas.com
Stugfogdar Fjärden      
  Esa Palmu 02686330/0707951435 esa.palmu@korsnas.com
Arne Palmertz 02637128/0707951425 arne.palmertz@billerudkorsnas.com
Båtfogdar      
Pär Magnusson 026195612/0707311228 par.magnusson@billerudkorsnas.com
Kent Eriksson 026193020/0707951566 kent.t.eriksson@billerudkorsnas.com
Björn Johansson 0739728132/0707951918 bjorn.i.johansson@billerudkorsnas.com
  Göran Ödgren 0701300275 godgren3@hotmail.com
Tävlingskommitté      
Peter Söder 026195511/0707951894 peter.soder@billerudkorsnas.com
Pär Magnusson 026195612/0707311228 par.magnusson@billerudkorsnas.com
Göran Ödgren 0701300275 godgren3@hotmail.com
Kent Eriksson 026193020/0707951566 kent.t.eriksson@billerudkorsnas.com

 

Top