Kostnader

Kostnader Kr Säljes/uthyres av
Medlemskort/årskort/kalenderår för korsnäsanställda 100 Swish
Medlemskort/årskort/kalenderår för ej korsnäsanställda. Samma regler gäller som för korsnäsanställda 120 Swish
Dagkort 30 Swish
Stugor/dygn 150 Portvakten Korsnäs tel. 1519 (externt 026/151519) 
Båtar i Fjärden och Mellansjön/dygn 50 Swish