Viktiga poster i klubben innevarande år

Styrelseledamöter Namn Telefon @ Post
Ordförande Lars-Erik Färdigh 0702923591 larsa.fardigh@gmail.com
Kassör Esa Palmu 0707951435 esa.palmu@billerud.com
Sekreterare Mattias Edberg 0706312944 mattias.edberg@billerud.com
Vice sekreterare Pär Magnusson 0707311228 par.magnusson@billerud.com
Ledamot Håkan Ricknell 0707951535 hakan.ricknell@billerud.com
Styrelsesuppleanter
August Östgård 0702429483 ostgard41@mail.com
Håkan Andersson 0703507399 hakan.andersson@billerud.com
Kent Eriksson 0707951566 kent.t.eriksson@billerud.com
  Göran Ödgren 0701300275 godgren3@hotmail.com
Revisorer
  Peter Söder 0703531894 peter.soeder@mail.com
  Johan Norrström 0725265829 lj.norrstrom@hotmail.com
Revisorssuppleant
  Andreas Almér 0707951927 andreas.j.almer@billerud.com
Valberedning
  Styrelsen gemensamt
Stugfogdar Långsjön Stora torpet      
Lars-Erik Färdigh 0702923591 larsa.fardigh@gmail.com
Stugfogde Långsjön Lilla torpet
August Östgård  0702429483  ostgard41@mail.com
Stugfogde Långsjön Långsjöstugan
Håkan Andersson 0703507399 hakan.andersson@billerud.com
  Johan Norrström 0725265829 lj.norrstrom@hotmail.com
Stugfogde Fjärden  
Nina Eliasson 0762899818 nina.eliasson@hotmail.com
Stugfogde gemensamt
  Mattias Edberg 0706312944 mattias.edberg@billerud.com
  Johan Norrström 0725265829 lj.norrstrom@hotmail.com
Båtfogdar
Pär Magnusson 0707311228 par.magnusson@billerud.com
Kent Eriksson 0707951566 kent.t.eriksson@billerud.com
Johan Norrström 0725265829 lj.norrstrom@hotmail.com
  Göran Ödgren 0701300275 godgren3@hotmail.com
Tävlingskommitté
Pär Magnusson 0707311228 par.magnusson@billerud.com
Göran Ödgren 0701300275 godgren3@hotmail.com
Kent Eriksson 0707951566 kent.t.eriksson@billerud.com
Internetansvarig  –  –  –
Peter Söder 0703531894 peter.soeder@mail.com