Styrelsemedlemmar innevarande år

Styrelseledamöter

Namn

Telefon

@ Post

Ordförande

Lars-Erik Färdigh

0702923591

larsa.fardigh@gmail.com

Sekreterare

Mattias Edberg

0706312944

mattias.edberg@hotmail.com

Vice sekreterare

Pär Magnusson

0707311228

par.magnusson@billerudkorsnas.com

Kassör

Håkan Ricknell

0707951535

hakan.ricknell@billerudkorsnas.com

Ledamot

Esa Palmu

0707951435

esa.palmu@billerudkorsnas.com

Styrelsesuppleanter

 

 

 

 

August Östgård

0702966561

ostgard41@mail.com

 

Håkan Andersson

0703507399

hakan.andersson@billerudkorsnas.com

 

Kent Eriksson

0706293020

carina.vera@hotmail.se

 

Göran Ödgren

0701300275

godgren3@hotmail.com

Revisiorer

 

 

 

 

Peter Söder

0703531894

peter.soeder@mail.com

 

Johnny Hallman

026198149

 

Revisorsuppleant

 

 

 

 

Johan Norrström

0725265829

lj.norrstrom@hotmail.se

Valberedning

 

 

 

 

Styrelsen gemensamt

 

 

Stugfogdar Långsjön

 

 

 

Stora torpet

Lars-Erik Färdigh

0702923591

larsa.fardigh@gmail.com

Lilla torpet

August Östgård

0702966561

ostgard41@mail.com

Lilla torpet

Johan Norrström

0725265829

lj.norrstrom@hotmail.se

Långsjöstugan

Håkan Andersson

0703507399

hakan.andersson@billerudkorsnas.com

Stugfogde Fjärden

 

 

 

 

Nina Eliasson

0762899818

nina.eliasson@hotmail.com

Stugfogde resurs

 

   

 

Mattias Edberg

0706312944

mattias.edberg@hotmail.com

Båtfogdar

 

 

 

 

Pär Magnusson

0707311228

par.magnusson@billerudkorsnas.com

 

Kent Eriksson

0706293020

carina.vera@hotmail.se

 

Johan Norrström

0725265829 lj.norrstrom@hotmail.se

 

Göran Ödgren

0701300275

godgren3@hotmail.com

Tävlingskommitté

 

 

 

 

Pär Magnusson

0707311228

par.magnusson@billerudkorsnas.com

 

Göran Ödgren

0701300275

godgren3@hotmail.com

 

Kent Eriksson

0707951566

kent.t.eriksson@billerudkorsnas.com

Internetansvarig:

 

 

 

 

Peter Söder

0703531894

peter.soeder@mail.com