Fiskestadgar

Ett medlemskort/årskort i Korsnäsverkens SportfiskeKlubb berättigar dig och din familj (barn under 18år) till att i våra vatten använda nedanstående fiskeredskap. Våra stugor vid Långsjön och Fjärden är också upplåtna för dig.

·    Spinnspö

·    Metspö

·    Pimpelspö

·    Flugspö

·    Dragrodd

·    Angeldon/ismetesspön max 12st/medlemskort

·    Långrev max 75 krokar