Vi behöver din hjälp

Arbetsdagar
Den första äger rum vid våra stugor i Långsjön lördagen den 29 september, då vi ska byta tak på altan och montera stuprören mm.  Vi startar dagen på plats ca. 10.00. Lättare förtäring kommer att finnas under dagen som korv och kaffe.

Den andra äger rum vid våra stuga i Fjärden lördagen den 20 oktober, där vi kommer att ändra skorsten, montera hängränna samt röja bort lite dåliga träd mm. Vi träffas på parkeringen vändplan Fjärden kl. 10:00. Även här kommer det att finnas lättare förtäring under dagen.

Har ni möjlighet så medtag yxa, såg, hammare och vad mer som kan tänkas behövas

Hjärtligt välkomna

Har ni frågor så vänd er till Esa Palmu Tel. 0707951435