Årsmöte KSK 2024

VÄLKOMNA ATT DELTAGA  I FISKEKLUBBENS ÅRSMÖTE 2024
ONSDAG DEN 3 APRIL KL.17:00.
PLATS: KLUBBLOKALEN KASTET.

DAGORDNING

  • Verksamhetsberättelse
  • Kassa berättelse
  • Revisionsberättelse
  • Valberedningens förslag inför det kommande arbetsåret
  • Fastställandet av bland annat kostnader inför det kommande arbetsåret
  • Övriga frågor

VARMT VÄLKOMNA /VI BJUDER PÅ SMÖRGÅSTÅRTA

KORSNÄSVERKENS SPORTFISKEKLUBB

Resultat KM-Pimpel 2024

Antal Namn Vikt (gram) Tyngsta Abborre Placering
1 Anders Lundgren 2060 914 1
2 Håkan Ricknell 1684 2
3 David Boman 1540 3
4 Esko Kultanen 880 4
5 Kent Eriksson 540 5
6 Göran Ödgren 304 6
7 Conny Eriksson 302 7
8 Penti Kultanen 288 8
9 Keijo Toumela 9
10 Andreas Almen 10