Arbetsdag vid Långsjön

Arbetsdag den 3 oktober 2020 kl 10.00 Långsjön

Planerade arbeten att utföra under dagen är plåt taket stora torpet som lossnat.

Långsjöstugan montering av hängrännor och stuprör samt åtgärda golvet som sviktar i sovrum.

Klubben bjuder på fika och lättare förtäring under dagen.

Vi vill gärna veta vilka som kan komma samt vilka som tänker stanna över natten för planering / inköp av förtäring mm. Ring Esa på 026151435